เราคือผู้เชี่ยวชาญงานแปลด้านสัญญาทางกฎหมาย

Tel: 02 258 7143-4

รับแปลสัญญาทางกฎหมาย

สัญญาต่างๆ มีข้อผูกพันทางกฎหมายต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งมูลค่าของการเซ็นสัญญาระหว่างกันนั้นอาจมีมูลค่านับหลายสิบ หลายร้อย หรือกระทั่งหลายพันล้านบาท ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรคัดเลือกบริษัทแปลเอกสารที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญการแปลด้านสัญญาทางกฎหมายโดยเฉพาะ 

ตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ทีไอเอสฯ  เราได้แปลสัญญามาไม่น้อยกว่า 1,000 ฉบับ หรือมากกว่า 500,000 คำ ทำให้เราสามารถสร้างและสะสม “คลังคำศัพท์หรือฐานข้อมูลคำศัพท์เฉพาะด้านการแปลสัญญาทางกฎหมาย” ไว้เป็นจำนวนมาก และฐานข้อมูลดังกล่าวเติบโตขึ้นเป็นทวีคูณในช่วงหลายปีที่ผ่าน ทำให้การแปลสัญญาทางกฎหมายเป็นสาขาการแปลที่ทางทีไอเอสฯ มีความเชี่ยวชาญเป็นอับดับหนึ่งจากงานแปลในหลากหลายสาขา

นักแปลของเราเป็นผู้ที่มีความถนัดและมีความเชี่ยวชาญงานแปลสัญญาทางกฎหมายโดยเฉพาะ โดยมีทั้งนักแปลที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมและนักแปลผู้เชี่ยวชาญหรือโนตารี่ พับลิก ที่รับรองจากสภาทนายความ ที่พร้อมให้บริการท่าน

รับแปลสัญญาเช่า 02 260 9112

คลังคำศัพท์และวลี
ด้านกฎหมาย (คำ)

จำนวนสัญญา
ที่แปลแล้วเสร็จ (ฉบับ)

ประสบการณ์แปล
ด้านกฎหมายโดยเฉพาะ (ปี) 

Legal & Contract Translation Services

 

รับแปลสัญญาประเภทต่างๆ ดังนี้

 • รับแปลสัญญาซื้อขาย
 • รับแปลสัญญาจะซื้อจะขาย
 • รับแปลสัญญาเช่า
 • รับแปลสัญญาเช่าซื้อ
 • รับแปลสัญญาเช่า
 • รับแปลสัญญาบริการ
 • รับแปลข้อตกลงทางการค้า
 • รับแปล BOQ
 • รับแปลคำฟ้อง
 • รับแปลคำพิพากษาศาล
 • รับแปลหมายเรียก/หมายจับ
 • รับแปลพระราชบัญญัติ (พรบ.)
 • รับแปลพระราชกำหนด
 • รับแปลกฎกระทรวง
 • รับแปลข้อบังคับหน่วยงานราชการ
 • รับแปลคำสั่งศาล
 • รับแปลสัญญาแต่งตั้งตัวแทน
 • รับแปลตัวแทนจำหน่าย
 • รับแปลสัญญาจ้าง
 • รับแปลสัญญาจ้างทำของ
 • รับแปลสัญญาร่วมค้า
 • รับแปลสัญญารับจ้างผลิต
 • รับแปลสัญญาจ้างงาน
 • รับแปลสัญญาทุกประเภท
 • รับแปลสัญญาเช่าบ้าน
 • รับแปลสัญญาเช่าคอนโด
 • รับแปลสัญญาซื้อขายบ้าน
 • รับแปลสัญญาซื้อขายคอนโด
 • รับแปลสัญญาซื้อขายที่ดิน
 • รับแปลสัญญาเช่าที่ดิน 
 • รับแปลสัญญาซื้อขายโรงงาน โกดัง
 • รับแปลสัญญาเช่าโรงงาน โกดัง

รายชื่อผู้ใช้บริการ (บางส่วน)

L18
L19
L02
L10
L20
L26
L16
L15
L09
L06
L17
L22