ข้อมูลน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการ

เรื่อง การหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากน้าท่วม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยภาคใต้เมื่อวันที่ 17 มกราคม ๒๕60 กรณีการหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถ นั้น

บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay)

ตามที่กรมสรรพากรได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) โดยลงทะเบียนสมัครด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผูกไว้กับบัญชีธนาคารที่ต้องการ เพื่อประโยชน์ในการได้รับ คืนเงินภาษีได้เร็วขึ้น

เรื่องเล่านักบัญชี…ตอนที่ 1

เรื่อง กรมสรรพากรขยายเวลาสายด่วน 1161 ให้บริการนอกเวลาทำการ ถึง 18.00 น. นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า