ข้อมูลน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการ

เรื่อง การหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากน้าท่วม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยภาคใต้เมื่อวันที่ 17 มกราคม ๒๕60 กรณีการหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถ นั้น

Details

บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay)

ตามที่กรมสรรพากรได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) โดยลงทะเบียนสมัครด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผูกไว้กับบัญชีธนาคารที่ต้องการ เพื่อประโยชน์ในการได้รับ คืนเงินภาษีได้เร็วขึ้น

Details

เรื่องเล่านักบัญชี…ตอนที่ 1

เรื่อง กรมสรรพากรขยายเวลาสายด่วน 1161 ให้บริการนอกเวลาทำการ ถึง 18.00 น. นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า

Details

How many languages in India?

How many languages in India? When you think of the Indian people as a whole, it comes as a surprise to know that they speak many different languages depending on the part of the country they are from. India is a large country and the federal system of government gives every region the freedom to…

Details

Content is the King

Content Is The King Ask any online marketer or business and they will confirm to you the importance of content. The content on your website, blog or social media is the measure of the value of your business. To the public eye, if your content is of a low quality, then you can be guaranteed…

Details